Biến động tiền tệ tại các thị trường mới nổi

Tiền tệ tại nhiều thị trường mới nổi tăng tốc khá mạnh trong năm 2017. Diễn biến này đã ảnh hưởng nhất định đến xu thế tăng trưởng của các nền kinh tế.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.