Cưỡng chế tháo dỡ 104 căn hộ tại tổ hợp khách sạn và căn hộ Sơn Trà

Photo credit: FBNC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.