Đà Nẵng : Khó khăn trong việc giảm tàu thuyền công suất nhỏ

Photo credit: FBNC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.