ĐBSCL KÊU GỌI ĐẦU TƯ 158.000 TỶ ĐỒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH, HẠ TẦNG

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC