Doanh nghiệp nhập khẩu dầu cọ, nông dân Pháp biểu tình

Photo credit: FBNC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.