Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 7.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 phụ trách các tỉnh miền Bắc vừa công bố báo cáo kiểm toán các hoạt động trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 7.000 tỷ đồng.

0 606

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã triển khai 5 cuộc kiểm toán, hoàn thành 3/13 cuộc kiểm toán.

Tổng hợp số liệu kiểm toán của 4 đoàn kiểm toán đợt từ tháng 1/2018 đến ngày 10/6/2018, tổng số kiến nghị xử lý tài chính lên tới hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách các khoản thu về thuế và thu khác là hơn 75 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 232 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 742 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền hơn 5.954 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 cũng kiến nghị các địa phương, đơn vị được kiểm toán khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, điều hành ngân sách, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 sẽ tiếp tục thực hiện 8 cuộc kiểm toán, bao gồm Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hà Nội và Việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.

(Nguồn: Kênh truyền hình FBNC)

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.