Miễn phí bậc trung học cơ sở : Liệu có khả thi?

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý miễn học phí bậc THCS. Theo nhiều chuyên gia thì đây là một bước tiến rất lớn trong chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện theo lộ trình như thế nào?

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.