Năm 2017: Việt Nam nhập 206 triệu USD hóa chất và sản phẩm hóa chất từ Ấn Độ

Photo credit: FBNC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.