NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ CỦA ÚC CHẤM DỨT, HÀNG NGÀN LAO ĐỘNG MẤT VIỆC