Nhân vật Prudential – Lương Thị Thu Hằng

Nhân vật mà chúng tôi sẽ trò chuyện trong chương trình Câu Chuyện Kinh doanh kỳ này chính là một hình mẫu thành công, quan trọng hơn chị còn mang niềm đam mê của mình để lan tỏa đến những người xung quanh.

0 17,487

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.