Quốc hội phê chuẩn hiệp định CPTPP

Quốc Hội đã chính thức biểu quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với số phiếu tán thành là 100%.

0 4,865

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.