Rolls Royce cắt giảm hơn 4000 nhân sự

Photo credit: FBNC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.