TÁC ĐỘNG TỪ VIỆC THẮT CHẶT CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA CÁC NHTW

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC