THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SẼ GIẢM XUỐNG THẤP NHẤT CÒN 15%

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC