Thương nhân Trung Quốc chưa ký hợp đồng chính thức với người trồng vải

Photo credit: FBNC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.