TOÀN QUỐC TỒN KHO HƠN 554 NGHÌN TẤN ĐƯỜNG, NGÀNH ĐƯỜNG GẶP KHÓ

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC