Trong 5 tháng, tín dụng tăng 6,16%

Photo credit: FBNC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.