ỦNG HỘ CATALAN : GERARD PIQUE BỊ ÁP LỰC YÊU CẦU RỜI KHỎI ĐỘI TUYỂN TÂY BAN NHA

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC