Vietnam News 21/3/2020 | 500 SMEs join hands to overcome difficulties | FBNC English speaking programe

500 chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ cùng tham gia chia sẻ khó khăn thời dịch.

0 17,149

Xem tin tiêu đề tại 3:04

Watching Headline Title at 3:04

🛑BREAKING:

  • Covid-19 as it happened in Vietnam Friday, 20th of March
  • Banks to extend further fee-cut program
  • Vietnam Airlines suspend all international flights until April 30
  • Vietnam trade surplus hits over 2.7 billion USD
  • Supermarkets strengthen health safety & inventory solutions

Đón theo dõi bản tin trên Youtube FBNC Vietnam và Website fbnc.vn

Follow us on Youtube FBNC Vietnam and Website fbnc.vn

 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.