Muội muội đạp deal – Rẽ giá

– Thời gian diễn ra từ 19:00 đến 24:00 ngày 22/10/2023 (Chủ nhật) tại kênh Tiktok https://www.tiktok.com/@ibiz_fbnc