Watch 2 minutes

Về FBNC

Fbnc hiện đang tăng cường khả năng mở rộng cận cảnh trên các nền tảng khác như báo điện tử, Facebook, Zalo, Youtube, ứng dụng di động (APP) và IPTV, để tiếp tục trở thành kênh truyền thông và là bạn đồng hành có thể thiếu người dùng Việt Nam.

Quality Service

Molitia modi quae labori osam nemo minimaafb services dafeandable

Without Hassle

Molitia modi quae labori osam nemo minimaafb services dafeandable

Về FBNC

Fbnc hiện đang tăng cường khả năng mở rộng cận cảnh trên các nền tảng khác như báo điện tử, Facebook, Zalo, Youtube, ứng dụng di động (APP) và IPTV, để tiếp tục trở thành kênh truyền thông và là bạn đồng hành có thể thiếu người dùng Việt Nam.

Creative

Đội ngủ sáng tạo

Our experts leaders are waiting for you.

Team GenZ năng động nhiều năng lượng, tấu hài đỉnh cao, luôn được yêu thích, đón nhất bởi nhiều người xem đến từ nhiều lứa tuổi khác nhau

Camdeaz Pour

Ceo- Founder/ Designer

Losama Princia

Animation Designer

Putian Jason

Founder/ Designer

Gabriela Lima

Team leader

Bramon Damana

Marketing Head

Melissa Gutierrez

Ceo- Founder/ Designer

Creative