Chương trình “Smart Money – Đồng tiền thông minh”

Với sự trở lại của Smart Money lần này, rất vinh dự khi có sự đồng hành cùng c𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐒𝐢̃ 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 – Tổng GĐ Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty 3Horizons, cố vấn chiến