Chương trình – “Smart Growth”

Văn hóa doanh nghiệp, với giá trị cốt lõi, tầm nhìn và sứ mệnh làm nền tảng, chính là bản sắc và động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững qua việc kinh doanh, tuyển dụng và giữ chân nhân

Vanessa x Đức Phạm: Công nghệ giúp giảm lãi suất tín dụng thế nào?| Smart Growth | FBNC

Chuyên gia Đức Phạm chính là khách mời đầu tiên xông đất cho chương trình Talkshow Smart Growth cùng với Host Vanessa Phan. Với bề dày kinh nghiệm của một Thạc sỹ Công Nghệ đại học Stanford Mỹ. Founder &