Nếu ba mẹ bắt bạn nghỉ việc về lấy chồng thì bạn sẽ làm gì?

https://youtube.com/shorts/lRyw3LiWeJA?si=8pjFXqVSxt1GdagA

Nếu bố mẹ bắt bạn dừng khởi nghiệp và về tiếp quản kinh doanh gia đình thì bạn sẽ làm gì?

https://youtube.com/shorts/L4hkp0i3Wyk?si=q7E04ZTWZI7WQf__

Yêu một người khơi nghiệp mà đẹp trai và 1 người đã thành đạt mà không có ngoại hình bạn chọn ai?

https://youtube.com/shorts/bFCOtEqsdUc?si=P9SBTwnypF7f5ctB

Nếu bạn có một người yêu đang khởi nghiệp, liệu bạn có hy sinh và chấp nhận khó khăn để bên cạnh?

https://youtube.com/shorts/zPilIft1Ivc?si=E5DUlM1NHHLQoC72

Bạn có tin rằng tình yêu là nguồn cảm hứng để khởi nghiệp thành công?

https://youtube.com/shorts/l7uZQ606O0I?si=Ca52v_DLuZM7LD3o

Với số vốn 0 đồng, bạn sẽ triển khai ý tưởng gì ngay lập tức?

https://youtube.com/shorts/_hH2uC_IkRc?si=91J6w8MNQNYi1wcF

Theo bạn như thế nào là khởi nghiệp?

https://youtube.com/shorts/4d5bNE3plRA?si=ZITZnMiAyF7IVnvH

Với số vốn 1 tỷ bạn sẽ khởi nghiệp như thế nào ?