Tới tết… hết tiền rồi! Giữ được tiền cũng cần có bí quyết sao? Dấu hiệu nào cho thấy mình chưa biết cách quản lý tài chính? Hãy đón xem Vanessa ơi… phải làm sao? số phát sóng mới nhất nhé!