Tại công ty “được góp ý” hay “bị góp ý” là điều hiển nhiên phải có. Vậy làm sao để reset lại cảm xúc của mình cho tốt đây. Mời bạn đón xem Vanessa ơi… phải làm sao? nhé.