Với sự trở lại của Smart Money lần này, rất vinh dự khi có sự đồng hành cùng c𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐒𝐢̃ 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 – Tổng GĐ Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty 3Horizons, cố vấn chiến lược của hàng loạt các doanh nghiệp. Ông Trần Sĩ Chương nguyên là cố vấn kinh tế và tiền tệ, Ủy ban ngân hàng; nguyên Chuyên viên lập pháp chính sách ngoại giao và ngoại thương, Quốc hội Hoa Kỳ.
Ở số này chúng ta sẽ cùng trao đổi về câu chuyện rằng thế giới đang xác lập lại một trật tự mới, với một sân chơi, hệ thống luật chơi cùng các nhân vật chính điều hành cuộc chơi mới.


Smart Money – Đồng tiền thông minh

Những yếu tố chính đang có tác động trực tiếp làm thay đổi cục diện thế giới hôm nay là: Mỹ, Trung Quốc, xung đột Đông âu, thiên tai và Dịch bệnh. … Kinh tế Việt Nam cũng đang đi qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn với nhiều chuyển biến có tính lịch sử đổi đời. Để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra và tiên liệu việc gì sẽ đến, chúng ta cần hiểu nguồn gốc và bản chất của các vấn đề ngoài ta, đang có tác động trực tiếp đến ta.

Xem thêm chương trình tại đây: youtube.com/smartmoney