Đa phần người lao động đều có tâm lý đợi qua tết mới nghỉ việc, muốn gắn bó với công ty đến hết năm. Liệu có cách cân nhắc nào lợi cho ngắn hạn lẫn dài hạn không? Theo dõi Vanessa ơi… phải làm sao? tập 05 để có câu trả lời bạn nhé.