Chương trình “Góc nhìn quốc tế” đem đến những vấn đề về an ninh, tài chính và biến đổi khí hậu hiện đang xảy ra trên thế giới!


Góc nhìn quốc tế  – FBNC

Những vấn đề gì đang xảy ra trên thế giới? Trong bối cảnh đời sống, xã hội trên toàn thế giới hiện nay đang chịu những tác động, yếu tố nào dẫn đến những vấn đề về an ninh, tài chính và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới? Đến với chương trình “Góc nhìn quốc tế” quý khán giả sẽ có một góc nhìn toàn bộ về những sự việc trên một cách chi tiết, dễ dàng thấu hiểu những vấn đề nóng hiện tại trên thế giới.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.youtube.com/goc-nhin-quoc-te