Nếu một ngày bạn cảm thấy buồn chán thì… bằng niềm tin không lung lay… hãy xem hết tập Vanessa ơi… phải làm sao kỳ này, để biết được khi nào bạn mới thực sự thất bại và làm sao để thay đổi cuộc đời bạn nhé!