Hôm trước mình đi phỏng vấn, mình thấy mình ok hơn bạn kia nhưng mình lại Fail. Nghĩ lại bạn đó chỉ có Profile trên mạng là đẹp hơn mình, vì sao như vậy?