Có thể bạn chưa biết: phần lớn nhân viên không từ bỏ công ty, họ từ bỏ sếp! Trong mỗi công việc, dù xuất phát điểm bạn dở thế nào, công việc khó đến đâu.. Thì chỉ cần chăm chỉ và cố gắng không ngừng, bạn chắc chắn sẽ tốt hơn mỗi ngày và dần chinh phục được công việc đó.