Chương trình “Thế giới Toàn cảnh” sẽ giúp bạn lý giải những hiện tượng: Tại sao Trái đất lại nóng lên, biến đổi khí hậu là gì, với sự phát triển của thời đại liệu có thay đổi gì với chúng ta trong tương lai.

Thế giới toàn cảnh – FBNC

Tại sao Trái đất nóng lên? Biến đổi khí hậu là gì? Vì sao đom đóm, dế mèn, ve sầu,… những sinh vật nhỏ bé từng vẽ nên ký ức tuổi thơ tươi đẹp trong chúng ta dần “biến mất”? Đi cùng với sự phát triển của thời đại, môi trường tiếp tục là một trong những vấn đề cấp bách nhất của nhân loại! Nhưng, chúng ta đã thực sự hiểu rõ về môi trường? Có phải, đó là các hệ sinh thái tự nhiên đã và đang bị chia cắt, bị thu hẹp về diện tích, và xuống cấp trầm trọng về chất lượng? Là nơi cung cấp đầy đủ các điều kiện để thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người? Hay chỉ là nơi chứa đựng, trung hòa và phân hủy các chất phế thải do con người tạo ra? Bảo vệ môi trường có phải là việc “đao to búa lớn”, vượt ngoài khả năng của chúng ta? Chương trình Thế giới Toàn cảnh sẽ giúp bạn lý giải những thắc mắc đó, để cùng nhau, chúng ta tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất, chung tay góp phần bảo vệ Trái đất!

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.youtube.com/the-gioi-toan-canh