Bạn muốn có một công việc như ý? Bạn muốn mình trở nên quan trọng trong công ty? Bạn muốn có một mức lương cao chót vót và nhiều hơn thế nữa. Hãy đón xem Vanessa ơi… phải làm sao? Số phát sóng kỳ này sẽ giúp bạn có tất cả, quý giá như kim cương!