Trên bảo dưới không nghe, làm sếp cũng đau đầu lắm chứ. Đặc biệt là những tình huống chính sếp cũng chưa có kinh nghiệm giải quyết. Đón xem “Vanessa ơi… Phải làm sao?” Để bỏ túi ngay phương pháp nói để nhân viên tâm phục khẩu phục bạn nhé.