ACB
40.9
(-0.01%)
ACM
1
(+0.11%)
APS
3.4
(0%)
BCC
6.5
(-0.02%)
BII
0
(0%)
BVS
0
(0%)
CEO
14.5
(-0.03%)
CMI
0
(0%)
CTP
5.3
(-0.02%)
DBC
21
(-0.01%)
DCS
1.2
(+0.09%)
DGC
32.3
(0%)
DPS
1.2
(0%)
DST
3
(-0.03%)
FID
0
(0%)
HDA
9.3
(0%)
HHG
4.7
(0%)
HKB
1.8
(-0.05%)
HUT
6.5
(0%)
ITQ
3.6
(+0.03%)
IVS
11.8
(+0.05%)
KHB
0
(0%)
KKC
12.3
(-0.02%)
KLF
2
(0%)
KSQ
1.6
(0%)
KVC
1.8
(0%)
LAS
11.8
(0%)
MAC
0
(0%)
MBS
16.2
(-0.02%)
MPT
2.5
(+0.04%)
MST
3.6
(+0.03%)
NDN
17.5
(-0.01%)
NHP
1.5
(-0.06%)
PGS
0
(0%)
PHC
16.4
(-0.02%)
PIV
0
(0%)
PV2
3.1
(+0.07%)
PVB
15.2
(-0.02%)
PVC
5.7
(-0.02%)
PVE
5.5
(-0.02%)
PVL
1.8
(-0.05%)
PVS
16.7
(-0.01%)
PVX
1.4
(0%)
S99
5.5
(0%)
SCJ
2.7
(-0.07%)
SD2
0
(0%)
SD5
0
(0%)
SDP
1.7
(0%)
SHB
9
(-0.01%)
SHN
9.9
(0%)
SHS
15.4
(-0.01%)
SIC
11.5
(-0.03%)
SPI
1.6
(0%)
TIG
3.7
(0%)
VC3
18.6
(+0.01%)
AAA
20.05
(-0.04%)
ASM
13.8
(-0%)
BFC
29.9
(0%)
BID
28.25
(-0.03%)
BVH
87
(+0.02%)
CII
26.55
(-0.02%)
CSM
14.85
(-0.01%)
CTD
156.2
(-0.03%)
CTG
26.85
(-0.01%)
DCM
11.1
(-0.02%)
DIG
19.2
(-0.01%)
DPM
17.2
(-0%)
DPR
39.3
(-0.03%)
DRC
23.2
(-0.03%)
DXG
31.3
(-0.04%)
EIB
14.6
(0%)
FLC
5
(+0.01%)
FPT
46.2
(-0.01%)
GAS
93.3
(-0.03%)
GMD
27.75
(-0.01%)
GTN
9.5
(-0.02%)
HAG
4.98
(+0.06%)
HBC
28.5
(-0.01%)
HCM
66.8
(-0%)
HNG
9.3
(+0.02%)
HPG
41.45
(-0.04%)
HSG
13.35
(+0.02%)
HT1
12.65
(-0%)
HVG
0
(0%)
ITA
2.53
(+0.01%)
KBC
12.6
(-0%)
KDC
33
(+0.02%)
KDH
32.2
(-0.01%)
KSB
38.35
(-0.01%)
MBB
29.25
(-0.01%)
MSN
83.9
(-0.01%)
MWG
123.2
(-0%)
NKG
17.8
(+0.02%)
NLG
30
(-0.01%)
NT2
29.9
(0%)
NVL
51.5
(-0.03%)
PAC
43
(0%)
PC1
32.6
(-0.02%)
PDR
31.75
(-0%)
PHR
24.8
(-0.02%)
PNJ
116
(-0.03%)
PVD
13.55
(-0.03%)
PVT
16.3
(-0.01%)
REE
33.2
(0%)
ROS
57.2
(+0.01%)
SAM
6.98
(0%)
SCR
9.8
(-0.01%)
SJS
22
(0%)
SSI
32.8
(-0.02%)
STB
12.4
(0%)
VCB
58.2
(-0.01%)
VHC
60.5
(-0.03%)
VIC
122.5
(-0.01%)
VNM
179
(-0.01%)
VNS
14.4
(-0.01%)
VSC
35.4
(-0.02%)

NĂM 2017: VIỆT NAM NHẬP 206 TRIỆU USD HÓA CHẤT VÀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT TỪ ẤN ĐỘ

» Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1md... » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www.facebook.com/KinhTeTaiChi... Về FBNC/ About FBNC: Kênh truyền hình và nội dung số tài chính kinh tế tại Việt…
Chi tiết...

TP.HCM TĂNG CƯỜNG BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG KHI GIÁ HEO HƠI TĂNG

» Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC…

Đà Nẵng : Rà soát tour du lịch 0 đồng, báo cáo cuối tháng 6/2018

» Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC…

TPHCM : Hơn 3000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

» Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC…

Cưỡng chế tháo dỡ 104 căn hộ tại tổ hợp khách sạn và căn hộ Sơn Trà

» Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC…

Tin video

FBNC Live Stream

- Advertisement -

Videos